Спортивна наука / медична спортивна терапія

  • None

«Спортивна терапія є мірою кінезотерапії, яка за допомогою відповідних спортивних методів компенсує і відновлює порушення фізичних, психічних і соціальних функцій, попереджає вторинні порушення і стимулює здоровий спосіб життя» (Витяг з: HUBER, SCHÜLE, 2000, Grundlagen der Sporttherapie, Urban & Fischer Verlag, München).

«Медична спортивна терапія – застосування фізичних вправ здоровими людьми або пацієнтами в рамках медичного профілактичного або реабілітаційного лікування за рекомендацією і призначенням лікаря з чіткими показаннями для досягнення певних терапевтично цілей». (HABER, TOMASITS, 2006, Medizinischer Trainingstherapie, Anleitung für die Praxis. Springer Verlag, Wien).

ОРГАНІЗАЦІЯ І КОЛО ЗАВДАНЬ ВІДДІЛЕННЯ

Часті запитанні