Ерготерапія

  • None

Під час ерготерапії на першому плані стоять досягнення максимально можливої ​​самостійності та якості життя наших гостей у повсякденному житті: в особистій сфері, побуті, а також у професійній сфері та під час відпочинку.

При цьому встановлюються такі цілі:

Це забезпечується за рахунок цілісного і багатостороннього підходу до лікування та цілеспрямованих заходів, що мають оздоровчий і терапевтичний ефект. 

В індивідуальній терапії на першому плані завжди стоять особисті проблеми і ресурси окремої людини.

Як доповнення до індивідуальної терапії та для поглиблення вивченого матеріалу проводяться курси групової терапії в моторно-функціональній сфері (наприклад, дрібна моторика, координація рук тощо). Додатково орієнтовані на повсякденне життя групові пропозиції, адаптовані до індивідуальних рольових дій, а також діяльності гостей (наприклад, побутовий тренінг, садова терапія, група графомоторики), можливість роботи над індивідуально встановленими цілями.

Проводяться такі заходи:

Часті запитанні