Фізіотерапія

  • None

Рух – це незалежність. Після інсульту, при хворобі Паркінсона, розсіяному склерозі або інших захворюваннях самостійність у повсякденному житті та під час відпочинку може бути обмежена. 

Заохочення пацієнтів досягнути максимально можливої ​​самостійності в повсякденному житті перебуває в фізіотерапії на передньому плані. У фізіотерапії людина розглядається цілісно і шляхом застосування особливих підходів у лікуванні, наприклад, Бобат-терапії, розтяжки за методикою PNF, методу Кляйнфогельбах і фунцкціональних тренувань, робиться спроба скорочення, усунення наявних функціональних порушень або навчання хворого компенсаційних можливостей.

Крім того, здійснюється догляд за гостями, котрі перенесли, наприклад, імплантацію штучного суглоба, захворювання хребта або операції, а також за пацієнтами, котрі відчувають болі. Також тут на перший план виділяють досягнення максимально можливої ​​самостійності в повсякденному житті.

Залежно від ступеня тяжкості обмеження можливостей, власних уявлень гостей та їхніх близьких, прогнозу, здібностей, наявних на даний момент і ситуації вдома разом із гостем встановлюються різні цілі (наприклад, упевнена ходьба вдома і на вулиці, самостійне відвідування туалету, підйом по сходах або функціональне використання рук у повсякденному житті).

У нашому закладі основна увага лікування зосереджена на спеціальному догляді при індивідуальній терапії. У рамках блоку терапії лікар створює ситуації, в яких пацієнт може відпрацювати процеси та рухи, що створюють для нього складнощі.

Вирішальне значення при цьому має не єдина концепція, а встановлення заходів, за допомогою яких найкраще досягаються цілі терапії і на які найкраще реагує пацієнт.

За необхідності складається індивідуальна програма вправ, які пацієнти можуть самостійно виконувати після реабілітації. Якщо будуть потрібні додаткові заняття з фізіотерапевтом удома, за бажанням ми надамо необхідну контактну інформацію.

Крім індивідуальної терапії в нашій установі пропонують і численні види групової терапії, наприклад, при хворобі Паркінсона, захворюваннях хребта, дна таза існують групи тренувань і підводного плавання, які допомагають пацієнтам у досягненні встановлених цілей.

Як спеціальне тренування ходьби і рухів пропонується локомоціонна терапія (бігова доріжка з підтримкою ваги).

Спеціальною пропозицією нашої клініки є неврологічне гіпсування при обумовлених тонусом неправильних положеннях суглобів. При цьому розрізняють функціональну шину для ноги і шину для суглоба і редрессацію при існуючій контрактурі (обмеження рухливості).

Часті запитанні